برتری های یک سرور اختصاصی

اگر وب سایت خود را روی یک سرور اختصاصی یا dedicated server مستقر کنید باید هزینه بیشتری پرداخت کنید امادر نهایت متوجه خواهید شد که آنچه به دست آورده اید ارزش آن را داشتهاست.

هاستینگ اشتراکی (یعنی دو یا چند وب سایت روی یکسرور قرار داشته باشند) هر قدر هم که خوب مدیریت شود باز هم کاملاً مطمئن و پایدارنیست. ولی اگر از یک سرور اختصاصی استفاده کنید، می توانید آن را طوری مدیریت کنیدکه پارامترهایی مانند قابلیت اطمینان و پایداری سرور وب سایت شما در بهترین وضعیتباشد. در هاستینگ اشتراکی معمولاً مشکلاتی مانند اضافه بار ترافیکی، کدهای مخرب ازطرف کاربران یا صاحبان سایت های دیگر (به خصوص کاربران مبتدی) و همچنین بسیاریبدافزارها و چیزهای دیگر که می توانند روی سروری که استفاده می کنید load شوندوجود دارند.

در یک سرور اختصاصی شما فقط نرم افزارهایی را کهلازم دارید نصب می کنید که اما در یک سرور اشتراکی نرم افزارها و پکیج هایی کهکاربران دیگر استفاده می کنند هم نصب شده است. و هر نرم افزار یا پکیجی که نصب میشود یک سری ریسک کارایی و امنیتی را به سرور اضافه می کند.

ماهیت پرارزش یک سرور اختصاصی این است که وابستگیشما را به هاست کاهش می دهد. تأخیرهای زمانی و هزینه های ناشی از آن را کاهش میدهد. شما به عنوان صاحب یک وب سایت اگر از یک سرور اختصاصی به عنوان هاست استفادهکنید، آنگاه از تأخیرهای زمانی و هزینه های احتمالی ناشی از آن جلوگیری خواهید کرد. با یک سرور اختصاصی به عنوان هاست می توانید تقاضای کاربران خود را بدون تأخیر ومشکل پاسخ دهید، در حالیکه این کارایی روی یک سرور اشتراکی امکان پذیر نیست. قابلیتاطمینان بالا و پشتیبانی سریع از کاربر برای کسب و کار شما حیاتی است و هر چه کارخود را بیشتر توسعه دهید این نیاز بیشتر خود نمایی می کند. در یک کسب کار موفققابلیت اطمینان بالا می تواند به پیشرفت و شهرت آن کمک کند.

برای افرادی که طراحی وب سایت و گرافیک انجام میدهند، یک وب سایت اختصاصی بسیار باارزش است. یک سرور اختصاصی می تواند درآمد زیادیبرای استودیوی طراحی شما داشته باشد نه فقط برای تسهیلاتی که به عنوان هاست دراختیار مشتری خود قرار می دهید بلکه به عنوان یک طراح می دانید که درآمد شما بهقابلیت اطمینان و کارایی شما بستگی دارد. اگر به سرور خود دسترسی 24 ساعته داشتهباشید آنگاه می توانید وب سایت مشتریان خود را در کمترین زمان ممکن update کنید یا مشکلات آنها را رفع کنید یا به عبارت دیگر به اینروش پول را در استودیوی طراحی وب خود نگه داشته اید. در دسترس بودن باعث می شودنسبت زحمت به هزینه شما کاهش یابد. و پس از مدتی متوجه می شوید که مشتریان شما روبه افزایش خواهند گذاشت.

لزوم داشتن یک سرور اختصاصی زمانی احساس می شودکه آمار بازدید کنندگان و پهنا باند مصرفی شما رو به افزایش می گذارد و متوجه میشوید که دانلود یک فایل نه چندان پرحجم زمان زیادی طول می کشد. نتیجه این وضعیت ایناست که کاربران شما منتظر نمی مانند و وب سایت شما را ترک می کنند. کافیست تعدادکاربرانی که روزانه به خاطر مشکلات سرور خود از دست می دهید و درآمدی که به اینصورت از دست می دهید را حساب کنید به زودی خواهید فهمید که هزینه یک سرور اختصاصیکمتر از درآمدی است که به این دلیل از دست می دهید.

اگر به وب سایت خود به عنوان یک حرفه برای کسب وکار و امرار معاش نگاه می کنید باید بدانید که باز شدن سریع یک صفحه و همیشه دردسترس بودن باعث دلگرمی بازدید کنندگان خواهد شد و مشتریان شما احتمالاً در بین اینبازدید کنندگان خواهند بود بنابراین شانس فروش یا بازاریابی شما بالا می رود. و اینمشتریان که از شما راضی هستند درباره قابلیت اطمینان بالای آن به دیگران خواهند گفتو برای شما مشتریان جدید خواهند فرستاد که نتیجه آن فروش بیشتر با سعی کمتراست.

اگر درباره کسب و کار اینترنتی خود جدی هستید پسباید یک سرور اختصاصی داشته باشید

/ 0 نظر / 26 بازدید