زبان اینترنت

زبان اینترنت

شبکه ابر بزرگراه اطلاعات : اینترنت

وب و www و w3 : کل وب

صغحه وب ( web page ) : یک پرونده ساده وب هر چیزی که در پنجره مرورگرتان (browser ) میتوانید بینید.

مرورگر، مرورگر وب  ( browser , web browser ) : قسمتی از نرم افزار که در کامپیوتر و به شما اجازه می دهد تا صفحات وب را ببینید. معمولترین مرورگرهای وب یا web browser ها عبارتند از Internet Explorer  و Netscape .

Web Site :یک سری از صفحات وب که به صورت منطقی با یکدیگرارتباط دارند و آنها معمولاً ظاهر و حال و هوای مشابهی دارند وبه یک موضوع مرتبط می شوند.

homepage : رساله مقدماتی یا صفحه خوش آمد گویی برای یک وب سایت را گویند. home page  شخصی یک نفر یک صفحه وب است که خود او را توصیف می کند.

Link , Hotlink , Hyper link: یک قسمت از یک صفحه وب که با کلیک کردن بر روی آن می توان به جاهای دیگری رفت مثال: این یک لینک به موتور جستجوی گوگل است

لینکها معمولاً با رنگهای متفاوت و یا به صورتUnder line از متن اصلی شناخته می شوند.

Brokenlink : یک لینک که شما رابه صفحه ای آدرس می دهد که در گذشته وجود داشته ولی اکنون وجود ندارد واگر شما بر روی آن کلیک کنید آنچه در برابر شما ظاهر خواهد شد صفحه ای است که در آن پیغام page not found (صفحه پیدا نشد ) یا page can not display ( صفحه قابل نمایش نیست ) یا Error 404 (خطای 404 ) وجود دارد.

Hypertext : متنی که می تواند شامل لینکهایی باشد.

HTML : این زبانی است که تمامی صفحات وب بر اساس آن نوشته شده اند.

URL : این آدرس یک صفحه وب است برای مثال :

http://english.unitecnology.ac.nz/resources/tutorial/introduction

URL یک صفحه وب است.

Webserver , Web Server :یک وب سرور کامپیوتری است که تعدادی صفحات وب را در خود داشته و آنها را به کامپیوترهایی که آن صفحات را در خواست می کنند ارائه می دهد. هیچ چیز بسیار ویژه ای در این کامپیوترها وجود ندارد و فقط یک کامپیوتر معمولی است که نرم افزارهای ویژه ای را اجراء می کند. ( با این وجود یک کامپیوتر به اندازه کافی قوی است. )

SURF : سرفینگ در وب ( surfingthe web ) به این معناست که به صورت تصادفی از اینترنت استفاده کنیم بدون داشتن یک جهت مشخص و فقط با دنبال کردن لینکها به سایت یا صفحه جالبی برسید.

Cyber : یک ملک نیست اما در بافت اینترنت وجود دارد.

Cyberspace : یک دنیای مجازی در اینترنت است.

newbie : یک شحص که در اینترنت تازه کار است یا در یک زمینه خاص در اینترنت تازه کار است مثلاً در زمینه هایی مانند : Use net , IRC یا در یک گروه بخصوص مانند mailing list یا یک گروه حبری.

post : وقتی که شما به یک بحث و نظرخواهی عمومی پیغام میفرستید شما در حال عمل posting هستید. کلمه post  می تواند به عنوان یک فعل بکار رود.( I posted a message ) یا به صورت اسم ( that was anice post )

FAQ :مخفف کلمات « Frequently  Asked Question » است. که بر اساس سئوالاتتکراری که افراد تازه کار یکی پس از دیگری از افراد با تجربه تر در بحثهایon line می پرسند شکل گرفته است. حرفه ایهایی که از پاسخدادن به سئوالات تکراری خسته شده اند شروع به نوشتن لیستی از سئوالات مکرر پرسیدهشده و جوابهایشان کردند بنابراین تازه کارها ( New bies ) می توانند به آنها مراجعه کنند.

 اکنونFAQ  توسعه یافته و عمومی تر طراحی شده و می توان از آنهابرای آشنایی با یک موضوع خاص استفاده کرد.

Download :به معنی   انتقال یک فایل از یک کامپیوتر دور از کامپیوتر شما بهکامپیوترتان است.از نظر فنی هر بار که شما یک صفحه وب را روی صفحه مانیتور خود نگاهمیکنید آن راdownload میکنید. (و همه اجزای آن صفحه وب رااز قبیل عکس ها و آنچه که در بر می گیرد )

Shareware :نرم افزارهایی که به صورت رایگان هستند که معمولاً نگارش سبکهستند و اغلب می توانند از وبdownload شوند.

ISP :

/ 1 نظر / 14 بازدید
ali

عالی بود