حافظه را از DLL ها خالی کنید

حافظه را ازDLL ها خالی کنید.

ویندوز اکسپلورر DLL  یاDynamic_ Link Libraries را برای یک دوره زمانی حتی پس از اینکه کار با آنها تمام شده است درحافظه نگه می دارند این می تواند باعث بازدهی کم کامپیوتر شما شود برای حل مشکل درمنویRun دستورregedit را تایپ کنید، سپس مسیر زیر رابپیمایید.

HKEY_ LOCAL_ MACHINE/ SOFTWARE/ MICROSOFT/ WINDOWS/CURRENT VERSION/ EXPLORER 

یکsub_ key با نامAlways Unlocal DLL بسازیدو به آن مقدار 1 بدهید تا ویندوز را از نگهداریDLL ها در حافظه باز دارید. ویندوز راrestart کنید تا تغییرات لازمانجام پذیرد.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید