مانیتور CRT

مانیتور CRT

یک مانیتور CRT قدیمی از یک لوله به شکل Wh استفادهمیکند که شبیه یک بطری شیشه ای بزرگ است. 3 تفنگ الکترونی در سمت باریک آن قراردارند آنها الکترونها را به سمت صفحه بزرگ مسطحی که در برابر تماشاگر قرار داردشلیک می کنند.

 

در داخل صفحه ای که مابه آن نگاه می کنیم بوسیله لایه نازکی از فسفر به صورت نقطه ای پو شانده شده استآنها در گروههای 3 تایی مرتب شده اند یک قرمز ، یک سبز و یک نقطه فسفری آبی. آنهابا یکدیگر یک پیکسل را می سازند. این نقاط زمانی روشن می شوند که که بوسیلهالکترونها از طرف تفنگ الکترونی ضربه می زنند. هر کدام از این تک نقطه ها بوسیله یکپرتو الکترون ضربه می خورند

هر چه پرتو الکترونقویتر باشد نقاط نورانی تر می شوند. آنها شروع به سیاه شدن می کنند اما زمانیکهاشعه به تمام قدرت خود رسید نقاط به رنگ قرمز سبز و آبی  در می آیند.

اشعه الکترونی بوسیلهمیدان مغناطیسی هدایت می شود که به اشعه انحنا می دهند بنابراین آنها دقیقاً بهنقطه مطلوب اصابت می کنند.

 

 

اشعه های الکترون بهسرعت صفحه نمایش را جارو می کنند. هر کدام از سه تفنگ الکترونی باید بدون وقفه تکنقطه های ( هر یک از نقطه های رنگی به تنهایی ) مقصد را از چپ به راست خط به خط ازبالا به پایین اسکن کنند و این کار را معمولاً 70 تا 85 بار در ثانیه انجام  میدهند. شدت اشعه هر تفنگ الکترونی برای هر تک نقطه می تواند تنظیم شود تا رنگ نهاییرا ایجاد کند.

یک صفحه معمولی یکمانیتور CRT می تواند از 480000 پیکسل که به آن تصویر 600*800 می گویند. در هر خط افقی 800 نقطه وجود دارد و 600 خط از بالا تا پایینصفحه مانیتور CRT وجود دارند که مجموعاً 480000 پیکسل میشود.

 

 

رزولوشنهای بالاتر:

تعداد پیکسلهای بیشتر درصفحه نمایش برای ما امکان رزولوشنهای بالاتر را فراهم می کند و با یک رزولوشنبالاتر ممکن است تصویر واضح تر شود.

پایین ترین رزولوشن درکامپیوترهای شخصی که برای مصارف بر اساس متنهای DOS مورداستفاده قرار می گیرد 480*680 پیکسل است و به آن یک تصویر VGA  می گویند. VGA یک تصویر استاندارد بود تا اینکهوارد بازار شد قبل از آن استانداردهای پایین تری هم وجود داشت مانند CGA.

همانطور که کامپیوتر هایشخصی قدرتمند تر می شدند حوالی سال 1990 تقاضا برای صفحه نمایش با رزولوشن بیشترافزایش یافت. ویندوز یک محیط گرافیکی است و به خوبی در رزولوشنهای بالا کار میکندهمچنین بازیهایی زیادی وجود داشتند که احتیاج به رزولوشن بالایی داشتند. به هر حالآخرین استاندارد واقعی که روی کامپیوترهایشخصی به کارگرفته شد VGA بود. و بهینه ساریهای که در رزولوشن انجامگرفت بر اساس VGA بود و اصطلاحات SVGA یا SUPER VGA که بعدها استفاده شدبر همین اساس بود بعدها XGA و نامهای دیگری آمدند که هرکدام رزولوشنهای متفاوتی را تعریف می کردند.

در حقیقت اصطلاحات SVGA , XGA خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرند. در عوض ما بهرزولوشن، فرکانس تصویر و رنگ توجه می کنیم. اما اجازه بدهید در مورد رزولوشن بحثکنیم. رزولوشن با اندازه صفحه مانیتور رابطه دارد هر چه مانیتور بزرگتر باشد امکاندستیابی به رزولوشن بالاتر بیشتر است در زیر جدولی از رزولوشنهای مختلف را میبینید.

 

صفحه نمایش و رزولوشن باید با یکدیگرمطابقت داشته باشند هر چه رزولوشن بالاتر باشد جزئیات بیشتری در صفحه نمایش دیده میشود در یک دسک تاپ ویندوز اندازه آیکونها را در رزولوشن 800در 600  2 یا 3 برابر  بزرگتر نسبت به رزولوشن 1280 در 1024 است.

یک مانیتور بخصوص می تواند دررزولوشن های مختلف پاسخگو باشد اگر چه همه رزولوشن ها مناسب نیستند در یک مانیتوربا صفحه نمایش کوچک در رزولوشن خیلی بالا آیکونها خیلی کوچک می شوند.

بنابراین رزولوشن و اندازه صفجه بایدبا یکدیگر مطابقت کنند.

شما نمی توانید درباره یک مانیتورفقط از روی رزولوشن آن قضاوت کنید سرعت refresh ( فرکانس ) و عمق رنگ به همان اندازه مهم هستند.

پرتوالکترونی:

در مانیتورهای قدیمی CRT تفنگ الکترونی بدون وقفه و دقیقاً الکترونها را از پیکسلی بهپیکسل دیگر پرتاب می کرد. در حقیقت همانطور که اشعه صفحه نمایش را جارو می کرد

/ 0 نظر / 6 بازدید