حذف نام ایران در لیست پورتالها

حذف نام ایران درلیست پورتالها

 

مدتی است که پورتال های معروف که اکثراً  آمریکایی هستند ایرانرا از لیست خود حذف کرده اند. ولی هنوز بسیاری از کاربران ایرانی از خدمات اینترنتیآنها استفاده می کنند در حالیکه کیفیت خدمات آنها هم خیلی بالا نیست و حجمتبلیغاتشان زیاد است. بنابراین استفاده از خدمات آنها سبب اتلاف هزینه و وقت شما میشود. در همین راستا بر آن شدیم تا یک سرویس پست الکترونیک یا ایمیلی را به شمامعرفی کنیم که هم تبلیغات کمتری دارد و هم نام ایران در لیست کشورهای آن وجوددارد.

این سرویسezilon نام دارد. 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید