آموزش تایپ فارسی و انگلیسی بصورت جامع و کامل

آموزش تایپ فارسی و انگلیسی بصورت جامع

 

اختصاصی از کامپیوترتایمز. کاری از :حسین قاسم خانی

سرعت و دقّت در تایپ کامپیوتری یکی از ویژگی های بارز یک کاربر مؤفّق خواهد بود. این مطالب با یک روش کاملاً جدید و سریع تدوین شده تا خواننده بتواند خیلی سریع اصول تایپ کامپیوتری را بیاموزد. امّا به یاد داشته باشید که رمز موفقیّت در هر کاری، تمرین و تلاش و باز هم تمرین بیشتر است.
تایپ لاتین
برای فراگیری اصول کامپیوتری بهتر است که با تایپ لاتین شروع کنید. تعداد حروف در زبان لاتین کمتر از حروف زبان فارسی است، ضمن اینکه زبان لاتین فاقد علائمی مانند ( ٍ، ٌ، ِ و …) است.
در اوّلین قدم آموزش تایپ کامیپوتری بهتر است جایگاه حروف و ارقام و کارکترها روی صفحه کلید را به خاطر بسپارید. با دقّت زیاد به صفحه کلید کامپیوتر نگاه کرده و حوزه و محل دقیق تک تک کلیدها را به خاطر بسپارید. در قدم بعدی سعی کنید انگشتان خود را روی صفحه کلید قرار دهید. طبیعی است که هر یک از انگشتان باید روی یک کلید قرار گیرند. امّا تعداد کلیدها بسیار بیشتر از تعداد انگشتان دست انسان است. چاره ای نیست و باید جایگاه ثابتی برای انگشتان دست راست و چپ پیدا کنید. این جایگاه را در تایپ کامپیوتری پایگاه می نامند. پایگاه مکانی است که هر انگشت بطور عادی آنجا قرار گرفته و سپس برای تایپ کلیدهای مختلف به نواحی مختلف صفحه کلید حرکت کرده و پس از انجام وظیفه دوباره به آنجا بر می­­­گردد.

تایپ ۱۰ انگلشتی

 

صفحه کلید کامپیوتر را برای آموزش تایپ کامپیوتری، به چهار حوزه به شرح زیر تقسیم می کنند:

  1. سطر پایگاه
  2. سطر بالای پایگاه
  3. سطر پایین پایگاه
  4. سطر اعداد


سطر پایگاه
ردیف وسط و اصلی صفحه کلید کامپیوتر اصطلاحاً « سطر پایگاه» می نامند. سطر پایگاه به طور عادی شامل کلیدهای زیر است:

A
S
D
F
G
H
J
K
L
;

چهار انگشت دست راست و نیز چهار انگشت دست چپ همیشه روی این سطر قرار دارند. به همین دلیل آن را سطر پایگاه (انگشتان) می نامند. بدیهی است که چهار انگشت دست راست به ترتیب روی چهار کلید سمت راست و چهار انگشت دست چپ به ترتیب روی چهار کلید سمت چپ سطر پایگاه قرار می گیرند. هر یک از انگشتان در صورت لزوم از سطر پایگاه برخاسته و روی کلید مورد نظر رفته و پس از انجام عمل تایپ، دوباره به کلید پایگاه خود بر می گردند.


برای سهولت آموزش بهتر است انگشتان دست چپ و راست را به شرح زیر شماره گذاری نماییم:

  1. انگشت کوچک (دست چپ و راست) = شماره ۱
  2. انگشت دوّم قرار گرفته بین انشگت کوچک و وسطی (دست و چپ و راست) = شماره ۲
  3. انگشت وسط (دست چپ و راست) = شماره ۳
  4. انگشت اشاره (دست چپ و راست) = شماره ۴
  5. انگشت شست (درست چپ و راست) = شماره ۵


انگشت های دست چپ را با علامت اختصاری «چ» و انگشت دست راست را با علامت اختصاری «س» مشخص می کنیم. اکنون می توانیم چگونگی قرار گیری انگشت های دست چپ روی سطر پایگاه را به شکل زیر نمایش دهیم:


همچنین چگونگی قرارگیری انگشت های دست راست روی سطر پایگاه به شکل زیر است:

دو کلید میانی در این سطر باقی می مانند که با شکل زیر تایپ می شوند:

یعنی انگشت ۴ دست چپ دو کلید F و G را تایپ می کند، امّا همیشه روی کلید F قرار دارد. انگشت ۴ دست راست دو کلید J و H را تابپ می کند امّا همیشه روی کلید J قرار دارد.
برای تایپ حرف G انگشت ۴ دست چپ را از پایگاهش بلند کرده، کمی به طرف راست متمایل نموده و کلید G را فشار می دهید و آنگاه انگشت فوق را به پاهگاش یعنی کلید F بر می گردانید.
امّا دو انگشت ۵ دست راست و چپ کجا قرار می گیرند. این دوانگشت نزدیک کلید فاصله (زیر سطر پایگاه ) به حالت آماده باش قرار می گیرند
نکته: برای کسب مهارت بیشتر، سعی کنید تا انگشت های دست چپ و راست را روی کلیدهای سطر پایگاه مستقر نموده و بدون نگاه کردن به صفحه کلید، حروف موجود را تایپ کنید.
سطر بالای پایگاه
سطر بالای پایگاه روی صفحه کلید کامپیوتر شامل کلیدهای زیر است:
این عکس تغییر سایز داده شده است. روی این جایگاه کلیک کنید برای دیدن عکس کامل. تصویر اصلی دارای اندازه 747x58 یا سنگینی میباشد 12کیلو بایت.
انگشت های ۱ تا ۴ دست چپ به ترتبیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

انگشت های ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

دو کلید میانی Y و T به ترتیب توسط دو انگشت ۴ دست راست و چپ تایپ می شوند:

سه کلید قرار گرفته در سمت راست سطر پایگاه توسط انگشت ۱ راست تایپ می­شود:۱س ۱س ۱س

 

سطر پایین پایگاه
سطر پایین پایگاه در صفحه کلید کامپیوتر، شامل کلیدهای زیر است:

انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می ­کنند:

انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می ­کنند:

دو کلید میانی N و B به ترتیب توسط دو انگشت ۴ دست راست و چپ تایپ می­شوند.
سطر اعداد
در سطر اعداد صفحه کلید کامپیوتر کلیدهای زیر را مشاهده می کنید:

انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می­ کنند:


انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می­ کنند:

دو کلید میانی ۶ و ۵ به ترتیب توسط دو انگشت شماره ۴ دست راست و چپ تایپ می­ شوند.
دو کلید = و - توسط انگشت شماره ۱ دست راست تایپ می شوند.
کاربرد کلید Shift
کلید Shift روی صفحه کلید کامپیوتر را کلید تبدیلی می نمامند. با فشار دادن و نگهداشتن کلید Shift صفحه کلید کامپیوتردر حالت حروف بزرگ قرار گرفته و اگر در این حالت باشد به حالت حروف کوچکتر تغییر می کند
همچنین با فشار دادن کلید Shift و تایپ هر یک از کلیدها میتوانید کارکتر قرار گرفته در بالای همان کلید را تایپ نمایید.
در شرایطی که مشغول تایپ با انگشت های دست چپ هستید، برای فشار دادن و نگه داشتن کلید Shift، از شماره ۱ دست راست استفاده کنید.
در شرایطی که مشغول تایپ با انگشت های دست راست هستید، برای فشار دادن و نگهداشتن کلید Shift، از انگشت شماره ۱ دست چپ استفاده کنید.
تایپ کلید های دیگر:
سه کلید Ctrl، Backspace، Enter که در سمت راست صفحه کلید قرار گرفته اند، توسط انگشت شماره ۱ دست راست تایپ می­شوند.
چهارکلید Tab، Caps lack، shift، Esc که در سمت چپ صفحه کلید قرار گرفته­اند، توسط انگشت شماره ۱ دست چپ تایپ می­شوند.
دو کلید Alt قرار گرفته در سمت چپ و راست صفحه کلید، توسط انگشت های شماره ۲ چپ و راست تایپ می­شوند.
تایپ فارسی

در تایپ فارسی، تعداد حروف بیشتر از حروف لاتین است، ضمن اینکه آرایش حروف در صفحه کلید فارسی دارای استاندارد خاصی نیست. حتی در بیشتر برنامه های واژه پرداز میتوانید آرایش حروف فارسی روی کلیدها را به دلخواه تغییر دهید.
سطر پایگاه :
در سطر پایگاه صفحه کلید فارسی، کلیدهای زیر را مشاهده می کنید:

این عکس تغییر سایز داده شده است. روی این جایگاه کلیک کنید برای دیدن عکس کامل. تصویر اصلی دارای اندازه 740x53 یا سنگینی میباشد 12کیلو بایت.
انگشت های دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

انگشت های دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

سطر بالای پایگاه:
در سطر بالای پایگاه کلیدهای زیر را مشاهده می کنید، به ترتیب تایپ کلیدهای فوق دقّت نمایید:


سطر پایین پایگاه
در سطر پایین پایین پایگاه کلیدهای زیر را مشاهده می کنید به ترتیب تایپ کلیدهای فوق دقّت کنید:


سطر اعداد در تایپ فارسی
به دلیل زیاد بودن حروف فارسی، برخی از این حروف در سطر اعداد تعبیه شده­ اند.
در سطر عدد انگشتان دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:
در سطر اعداد، انگشت های دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:
درج متن:

پیش از درج هر نوع متنی برنامه ی Word تنظیمات پیش فرض را برای ما در نظر گرفته است. از جمله حاشیه ها که در قسمت بالا و پایین به اندازه ۵/۲ سانتی متر و در سمت راست و چپ به اندازه ی ۱۷/۳ سانتی متر در نظر گرفته شده است. فونت یا نوع قلم Times New Roman و سایز قلم ۱۶ مشخص شده است.
برای تایپ متن فارسی ابتدا دکمه­ی تغییر زبان را در نوار وظیفه در حال Fa قرار دهید. با تایپ یک جمله­ی ساده تایپ را شروع می کنیم، هر گاه جمله به پایان سطر برسد خودبخود به سطر بعدی می رود. وقتی به انتهای پاراگراف رسیدید بعد از گذاشتن نفطه، دکمه­ی اینتر را فشار دهید تا به پاراگراف بعد بروید. برای آزمایش اگر متن زیر را تایپ کنید با تنظیمات پیش فرض در برنامه­ی Word به شکل زیرتایپ خواهد شد:
زندگی و مرگ دست خداست، امّا چگونه زندگی کردن دست انسان است؛ پس زندگی کن آنطور که باید و بمیر آنطور که خدا می خواهد

گردآورنده : حسین قاسم خانی.اختصاصی از کامپیوترتایمز.

Computer-times.persianblog.ir 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید