کارهایی که در طراحی وب سایت باید از آن خودداری کنید

کارهایی که در طراحیوب سایت باید از آن خودداری کنید

آنچه در زیر آمده است یک لیست کوچکازنکاتیاست که برای اکثر افرادی که در  حال گشت و گذاردر اینترنت هستند رنجش آور و خسته کننده است بنابراین اگر در حال طراحی وب سایتهستید و یا می خواهید وب سایت خود را بهینه سازی کنید حتماً به این نکات توجهنمایید. سعی کنید آنها را رفع کنید:

 • گرافیکهای با حجم خیلی زیاد
 • گرافیکهای با حجم فوقالعاده کمو تعداد بالا
 • تعداد زیادی انیمشن
 • برچسبهای چشمک زن و مانند آن
 • نشانه ها و لینکهایی در سایت که بهآنچه وجود ندارد و در حال ساخت است اشاره می کند.
 • انتخاب رنگ نا مناسب
 • اشکالات املایی و دستوری
 • متنهای خیلی کوتاه
 • متنهای خیلی بلند
 • صداهایی که به طور اتوماتیک اجرا میشوند
 • لینکهای شکسته (لینکهایی که به هیچصفحه عکس یا فایلی ختم نمی شوند. )
 • فضاهای خالی خیلی زیاد بین قسمتهایمختلف
 • فضاهای خالی خیلی کوچک بین قسمتهایمختلف
 • استفاده از اختصارات بی مورد درجمله مثلاً u برای you.
 • فریمهایی که به طور افقی یک تکه ازصفحه را اشغال می کنند.
 • یک صفحه طولانی بدون پاراگرافهایلازم
 • تعداد زیادی banner های تبلیغاتی
 • سرعت پایین server یا صفحه طولانی و حجیم

این لیست می تواند ادامه داشته باشدو هر کسی ممکن است عقیده ای داشته باشد بنابراین تجربیات خود شما در گشت گذاراینترنتی بهترین راهنمای برای شماست که تشخیص دهید چه اعمالی در طراحی وب سایت سببخستگی و رنجش بازدید کنندگان سخن آخر اینکه همیشه سعی کنید بازدید کنندگان سایت خودرا راضی نگه دارید تا موفقیت شما تضمین شود

 

/ 0 نظر / 5 بازدید