امنیت در کلمه عبور

8 نکته برای حفاظت از اطلاعات توصیه می شود :
1 .
به هیچ وجه از اسامیاستفاده نکنید . بسیاری از برنامه های هکر، رمزهای عبور را با کمک فرهنگ لغت هک میکنند. فقط چند ساعت طول خواهد کشید که با کمک لغات یک فرهنگ لغت، دستیابی به رمزعبور امکان پذیر شود.
2.
برای رمز عبور خود حداقل از 8 حرف استفاده کنید:
برای رمز عبوری که از 4 حرف تشکیل شده است، حدود 45000 حالت وجود دارد. امابرای رمز عبوری که از 8 حرف و علامتهای ویژه تشکیل شده است، یک میلیارد حالت مختلفوجود دارد.
3.
برای رمز عبور، از حروفی که در کنار هم قرار گرفته اند استفادهنکنید
رمزهای عبوری مانند “qwert” یا “asdf” ، کار هکرها را برای دستیابی به رمزعبور بسیار آسان می کند، این مطلب در ترکیب اعداد نیز به همین صورت است؛ مثل " 12345678 ". در کنار هم قرار گرفتن حروف و یا اعداد، دستیابی به هکرها به رمز عبورشما را بسیار راحت می کند.
4.
برای رمز عبور خود، ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک یااعداد و علامتهای ویژه را انتخاب کنید.
استفاده از علامتهای ویژه به تنهاییکافی نیست. 5 درصد همه کاربرها بر این امر اتفاق نظر دارند که رمز عبوری مثل Martin! را به کار برند.
5.
رمز عبور خود را تا حد امکان جایی ننویسید 
6.
رمزعبور خود را همواره تغییر دهید.
هر قدر، مدت زمان استفاده از رمز عبورتان بیشترباشد، خطر هک شدن شما بیشتر خواهد بود. اداره فناوری اطلاعات آلمان فدرال، توصیه میکند که هر 90 روز یکبار رمز عبور خود را تغییر دهید.
7.
رمز عبور خود را درکامپیوتر ذخیره نکنید
کامپیوتر قادر است رمز عبور شما را ذخیره کند تا شما مجبورنباشید هر بار آن را وارد کنید. با این حال، کسی که برای هر بار ورود، احتیاج بهوارد کردن رمز عبور نداشته باشد، خیلی سریع آن را فراموش می کند: دقت داشته باشیدکه برای تغییر رمز عبور ، باید حتماً رمز عبور قبلی را وارد کنید
8.
رمز عبور خودرا به شخص دیگری ندهید

روشهای حرفه ای برای ایجاد کلمهعبور

1.برای ایجاد کلمه عبور، از حروف بزرگ و کوچک و به صورت یک در میان استفادهکنید. مثال: cOmPuTeR
2.
حروف اول کلمات یک جمله را به عنوان رمز عبور خودانتخاب کنید.
مثلاًدر جمله:"If sentence is longer password would be safer " که رمز عبور آن به این صورت تبدیل می شود: " Isilpwbs "
3.
عدد یا تاریخی رابرای خود در نظر بگیرید و آن را با دکمه Shift تایپ کنید.
مثلاً : تاریخ: 13.06.2002 با دکمه Shift به این کلمه تبدیل
می شود: !#>)^>@))@
4.
لغتی را در نظر بگیرید و سپس حروف سمت راست آن را که بر روی صفحه کلید قراردارد، بنویسید:
مثال: Hardware تبدیل می شود به: Jstfestr
5.
لغت یا ترکیبیرا برای خود در نظر بگیرید مانند “24Oktober” و بعد آن را بهم بریزید به این صورتکه حروف اول آن را با حرف آخر، حرف دوم را با حرف ماقبل آخر و به همین ترتیب بقیهرا بنویسید: 24r4eObkot
6.
لغات یک جمله را به اختصار بنویسید این اختصارات راخود شما تعیین می کنید و از قاعده خاصی پیروی نمی کنند. مثلاً عبارت White meat with cabbage تبدیل می شود به
: “whtmtwtcabge”
7.
در رمز عبور از علائم ویژهاستفاده کنید. مثال: “c/Om%u\t§E~r

 

/ 0 نظر / 16 بازدید