هوش مصنوعی و سرنوشت بشراین فکر که روزی ماشینها موجودات برتر بر روی زمین شوند رعب انگیز به نظر می رسد و همین امر باعث مخالفت عده زیادی در دادن کنترل و قدرت بیش از حد به ماشینهای هوشمند می باشد. اما اگر روزی برسد که واقعاً ماشینها آنقدر هوشمند و توانا شده باشند که بتوانند انسانها را مغلوب کنند (چه از نظر هوش و چه از نظر قدرت فیزیکی)، در آنصورت آنها لیاقت خواهند داشت تا موجودات برتر باشند. چه ما خوشمان بیاید یا نه. این درس بزرگ پدیده تکامل (
Evolution) هست که میلیاردها سال بر روی کره زمین وجود داشته. موجودی که نتواند خود را با خطرات محیطی وفق دهد در مبارزه بر سر منابع محدود مغلوب شده و منقرض میشود.
خود ما نیز هر روز حیوانات دیگر را میخوریم بدون آنکه احساس گناه کنیم. ما هوشمندتر از آنها هستیم پس میتوانیم آنها را بخوریم.(حتی گیاهخواران هم از این قضیه مستثنی نیستند. آنها نیز با خوردن گیاه یک موجود زنده ولی کم هوش را میخورند). آیا اگر ماشینها نیز روزی شبیه همین کار را با انسانها بکنند خیلی عجیب خواهد بود؟ این یک واقعیت تلخ است که خواهی نخواهی بوقوع خواهد پیوست. جرقه این واقعه زده شده و امروزه نیز شاهد آن هستیم که نه تنها بسیاری از کارهای مهم به ماشینهای هوشمند سپرده شده بلکه آنها این کارها را بسیار بهتر از ما نیز انجام می دهند.
 

منبع : newtime.microblog.info

 

/ 0 نظر / 6 بازدید